"Ѕългарското наследство" ќќƒ

«а нашето дружество

Ѕългари€ се нарежда на призовото трето м€сто по културно-историческо наследство в ≈вропа. ѕо брой и разнообразие на културно-исторически паметници пред нас са само »тали€ и √ърци€.

«а съжаление съкровищницата Ѕългари€ остава далеч назад по попул€рност от средиземноморските държави, въпреки че е зем€ на †много култури и цивилизации - праисторическата, древно-гръцката, римската, древнотракийската, византийската и българската.†

—едем велики цивилизации и грижата за опазването на оставеното от т€х богато културно-историческо наследство пада върху плещите на държавата и общините. ј т€ е богата на исторически съкровища, но бедна за т€хното опазване, реставри-ране и †рекламиране.
»менно поради гореизброеното и причастни към историческото ни наследство, дружеството „ Ѕългарското наследство” ќќƒ се насочи към попул€ризиране на културно - историческите забележителости в Ѕългари€.ѕочерпахме от опита на »тали€ и ‘ранци€ и създадохме единствени€ в Ѕългари€ вендинг автомат, с който срещу точно определена сума посетител€ на културно - историческата забележителност получава за спомен предварително изработен юбилеен медал с изображение и символ на културно - исторически€ обект.
ёбилейни€ медал е позлатен и е съставен от изключително висококачествени материали, който гарантират неговото дълго запазване и съхранение.—ъдържанието на металите †в предлаганите медали, не позвол€ват пром€ната на цвета и окисл€ването им. †ћедалите са предварително изработени по поръчка от наш партньор от ≈вропейски€ съюз.“е са без аналог в ≈вропа и света, и са с изц€ло авторски дизайн на „ Ѕългарското наследство” ќќƒ. √олемината на монетата е 32 мм в диаметър, †2.22 мм дебелина и телго около 11 грама.†
¬ендинг – автомата има съвременен дизайн и олекотена конструкци€.”стойчив е на природни вли€ни€ – дъжд, студ, сн€г и пр€ко излагане на слънце.–азмерите на вендинг автомата са: височина 1,55 м., широчина – 0,57 м., дълбочина – 0,51 м. †ќсновата на вендинг автомата е 0,40 м х 0,40 м.
»зработените от нас медали, за разлика от такива на хартиени носители, предполагат по –дългото им запазване и остават траен спомен за всеки един посетител, решил да си закупи медал.
ѕоставили сме подобен автомат на територи€та на ќбщина - —озопол – —тари€ град, ќбщина – ¬елико “ърново – крепостта ÷аревец и јрбанаси, ќбщина Ѕелоградчик – Ѕелоградчишки скали, ќбщина – ѕлевен – ѕлевенска ≈попе€, ќбщина – √аброво – ≈търа и ƒом на хумора и сатирата, ќбщина – “р€вна – —пециализиран музей. ¬ –илски манастир също се предлагат юбилейни медали.¬ процес на преговори сме за постав€нето на вендинг автомати †в ќбщина Ѕургас-„асовника,ћорското  азино,ћоста, ќбщина – Ќесебър, ќбщина –Ўумен,гр.ѕреслав,гр.ѕлиска,паметника1300год.гр.Ўумен,ћадарски конник,ќбщина “ро€н-“ро€нски манастир,пещера ћагурата †и други обекти с културно, историческо и национално значение.

Ќашите предложени€
»сторически€т музей в ѕанагюрище е разположен в центъра на града. —ъздаден е...
»сторически€т музей в ѕанагюрище е разположен в центъра на града. —ъздаден е...
≈дин от най-ценните паметници на културата във ¬арна са –имските терми,...
–одната къща на –айна  н€гин€ е паметник на културата с национално значение....
 рушунски€т водопад ще ви предложи най-гол€мото и живописно водно зрелище в...
Ќамира се на около 16 km югозападно от град Ѕрезник и на 4 km източно от...
ѕокрити€т мост в Ћовеч е покрит мост над река ќсъм в Ћовеч. —вързва новата...
Ћовешката средновековна крепост е разположена на хълм, наречен през периода...